Archive for Eylül, 2013

31

Sefa Yılmazel29 Eylül 2013Yorum Yaz

Bir CIA Klasiği: Ajax Operasyonu

ciaaas

Operation Ajax, yani Ajax Operasyonu bundan 60 yıl önce Birleşik Krallık ve Amerika tarafından planlanan, Cia tarafından yürütülen ve organize edilen operasyondur. İran’ın demokratik ve milliyetçi lideri Muhammed Musaddık’ı devirmek ve Şah Pehlevi’ye eski gücünü kazandırmak amacıyla düzenlenen darbeyi incelerken, ‘demokrat’ Batı’nın ikiyüzlülüğünü ve günümüzdeki politikalarının çok da yeni olmadığını hatırlamak niyetindeyim.

Öncelikle kısaca, Musaddık’tan bahsedecek olursak;
Musaddık, İran’ın karışık olduğu bir dönemde yaşadı. İran tarihinin önemli olaylarından biri olan Tütün İsyanı gerçekleştiğinde sekiz yaşındaydı. Babası devlet memuruydu, diğer aile üyeleri de İran’ın anayasal hareketlerinde yer almış, İran’da tanınan kişilerdi. İlk meclis için yapılan 1906 seçimlerinde İsfahan’dan adaylığını koydu, seçilmesine rağmen yaş sınırına takıldı ve meclise gidemedi. Meclise giremediği halde, bu hamle onun politikaya adımı oldu. Eğitim için o zamanlar İranlıların gözdesi olan Paris’i seçmişti. Burada Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Fakat eğitimini, ömrünün sonuna kadar net olarak teşhis edilemeyen hastalıklar yüzünden tamamlayamadı ve İran’a geri döndü. Ülkesinde dinlenip, iyileştikten sonra karısı ve üç çocuğu ile birlikte İsviçre’nin Neuchatel kasabasına geldi. İsviçre’de hukuk doktorasını tamamlayıp, karmaşık bir halde olan ülkesine tekrardan geri döndü. 1914’te Fars’a vali olarak atandı. Rıza Han’ın 1921 yılında Kaçar Hanedanı’na yaptığı darbe sonucunda amcası Ferman Ferma’nın da desteği ile yönetimde söz sahibi oldu. İlk olarak maliye bakanlığı, daha sonra kısa bir süreliğine dışişleri bakanlığı görevlerini üstlendi. 1923 yılında Ulusal Meclis’e seçildi. Rıza Han’ın 1925′te kendisini şah ilan etmesine karşı çıkması ile bütün görevlerinden uzaklaştırıldı. Kendince şerefli bir amaç uğruna yenilmeyi kabul edip, Neuchatel’e geri döndü. Mussaddık’ın politikaya dönmesi için tarihin 1941’e kadar ilerlemesi gerekliydi. Rıza Han’ın oğlu lehine tahttan çekilmek zorunda kalışı, Mussadık’ın politikaya dönüş biletiydi. Devamını oku…

1

Burak Aral28 Eylül 2013Yorum Yaz

Avrupalı Olmak

Hepimizin muhakkak bir olay karşısında duyduğu tepki “Avrupa gibi olamıyoruz maalesef…” olmuştur. Nedir bu Avrupalı olmak? Hemen akla düşen o temiz cadde ve sokaklar mı? Yeni yapılan binaların sahip olduğu dizayn mı? Sosyal hayatın sistematik bir şekilde işleyişi mi? Yoksa lüks kıyafetlere bürünüp varlıklı olduğunu dışa yansıtmak mı?

Sonbaharın başında 1 haftalığına gerçekleştirdiğim ilk yurt dışı gezim sonrasında bunları yazmayı, arada yakaladığım bariz farkları duyurmayı ve farkında olanlarımız için ise hatırlatmayı istedim.

Öncelikle bulunduğum ülke, birçok tavsiyeler eşliğinde gittiğim Bosna Hersek oldu. Gitmeden önce yaptığım lokasyon araştırması sonucunda, orada bulunmuş kişilerin yorumlarını, yakaladıkları kareleri, tavsiyelerini bir sonuca bağladım ve Bosna Hersek için kafamda şablon oluşturdum. Ahım şahım sokakların, gördüğümde beni hayrete düşürecek binaların, son model arabaların fazla olduğu bir yer beklemiyordum. Bir de şu var ki insanları hakkında çok az fikir sahibiydim. Değineceğim konu, gördüklerim dahilinde olaya getirdiğim bakış açısı olacaktır. Bu arada gezilip görülmesi gereken o kadar çok yer var ki!

bos

İlk 3 günümü tamamladıktan sonra şaşkınlığım biraz daha azalıyor ve kültür farklılığını apaçık bir şekilde görebiliyordum. Burada kültür farklılığından kastettiğim noktalara biraz değinmek istiyorum. Devamını oku…

4

Bahadır Kızak27 Eylül 2013Yorum Yaz

Doğu Toplumları ve 1979 Kâbe Baskını

Doğu toplumlarının siyasi ve sosyal geçmişlerine bakıldığında otoriteye boyun eğmek vardır.  Bu tarz toplumların kültürlerine bakıldığında devlet ve hükümdar kutsal görülür. Hatta çoğu zaman hükümdara yönetme gücünün Tanrı tarafından verildiğine inanılır. Böyle bir kültürde değişim ve devrim hareketleri beklemek de elbet zordur.  İhtilaller olabilir; bunlar ülkedeki siyasi yöneticilerle alakalıdır. Fakat kökten bir değişiklik talebi, yüzyıllar boyunca tek bir lider ya da zümre tarafından yönetilen toplumlarda zor gerçekleşir. Fakat 1979 yılı bu açıdan milat oldu. Öncelikle, İran İslam Devleti’ne giden süreç 1979 Şubat ayında Humeyni’nin İran’a dönmesiyle başladı. Hemen ardından hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, hatta bugün çoğu insanın bilgisinin bile bulunmadığı bir olay gerçekleşti : 1979 Kâbe Baskını.

1376709_217706828393625_1869201964_n

Devamını oku…

1

Umut Kaya26 Eylül 2013Yorum Yaz

İfade Özgürlüğü

Türkiye’de çokça konuşulan bir konu vardır: İfade özgürlüğü. ‘Demokrasinin olmazsa olmaz ‘ klişesi de dillendirilerek etkisi kuvvetlendirilir bu kavramın. Tanımına bakacak olursak ifade özgürlüğü, bir düşünce, bir kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması anlamına gelmektedir. Çoğu aydın,akademisyen, siyasetçi ilke olarak ifade özgürlüğü konusunda ortak bir anlayışa sahip olsalar da ‘özgürlüğün kapsamı ve sınırları’ hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

Giriş paragrafında genel olarak ifade özgürlüğünün tanımı ve demokrasinin olmazsa olmazı konusunda kısaca bir bilgi vermiş olduk. Şimdi de isterseniz ifade özgürlüğünün kullanılma biçimleriyle ilgili birkaç cümle yazmaya çalışalım. Şöyle ki, ifade özgürlüğü dendiği zaman akıllara gelen ilk şey duygu ve düşüncelerin sözlü veya yazılı bir şekilde ortaya konmasıdır. Ancak ifade özgürlüğünü salt bu biçimlerden ibaret görmek, hiç kuşkusuz eksik bir saptama olacaktır. Bunların dışında sanatsal gösterim,kişisel görünüm ve görüntü tercihi,gösteri,yürüyüş,toplantı yapma ve örgütlenme gibi değişik ifade özgürlüğü kullanma biçimleri vardır. Ek olarak saydığımız bu biçimleri örneklendirecek olursak yazarın bir romanı,bir yönetmenin filmi,bir heykeltıraşın heykelini,bir ressamın resmini,grev yapan işçileri ifade özgürlüğünün tanımından da anlaşılacağı üzere dış dünyadaki yansımaları olarak değerlendirebiliriz. Bireyler bu örnekteki fiilleri yaparken serbesttirler ve bu serbestlik liberal-demokratik ülkelerin anayasalarında güvence altına alınmıştır. Bu tarz ülkeler ifade özgürlüğü kavramını güvence altına alarak,bu kavramı kamu otoritelerinin keyfi müdahelelerinden koruma gibi bir misyon yüklenmişlerdir. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek, bu tür devletlerin en önemli vazifelerinden birisidir. Devletin böyle bir güvence altına alma gibi bir görevi olduğu için, ifade özgürlüğünün özünde ‘politik’ olduğunu söyleyebiliriz.

ifade_gundem

Devamını oku…

17

Yunus Emre Oğuz25 Eylül 2013Yorum Yaz

“Yumuşak Güç” ve Önleyici Hamle Eksikliği

İçinde bulunduğumuz coğrafya, her an tetikte ve dikkatli olmamızı gerektiren bir yapıya sahip. Bölgesel meselelerde söz sahibi ve küresel bir aktör olmak için çeşitli stratejik temellere dayandırılan Türk Dış Politikası, yaklaşık iki senedir Ortadoğu coğrafyasında elini güçlendirecek hamleler yapamaz hale gelmiştir.

2010′un sonunda başlayan Arap Baharı, bölgesel dinamikleri değiştirmiş ve yeni ittifakların oluşmaya başladığı, farklı güç odaklarının devreye girmeye çalıştığı bir ortamı doğurmuştur. Türkiye ise, komşularla sıfır sorun politikası ile bölgesel barışın sağlanmasına yönelik adımlar atmış, ancak bu politikası -dış faktörler nedeniyle- şimdilik başarılı olamamıştır.

Soft Power    Uluslararası ilişkiler literatüründe Joseph Nye tarafından geliştirilen “soft power (yumuşak güç)” kavramı, Türkiye’nin 2003 sonrası geliştirdiği dış politika anlayışında itici güç konumunda bulunmaktadır. Yumuşak güç, kısaca “askeri güç kullanmadan diğer ülkeler üzerinde etki gücüne sahip olmak” şeklinde tanımlanabilir. Türkiye’nin yumuşak güç stratejisini uygularken kullandığı argümanlar ise tarihsel ve coğrafi derinliği; TİKA, AA, THY, Yunus Emre Enstitüleri, KDK gibi uluslararası kuruluşları,televizyon dizileri ve filmleri ile birlikte kültürel unsurlarının cazibe merkezi haline getirmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Devamını oku…

17

Ziya Keyif24 Eylül 2013Yorum Yaz

Akşamlar ve Gecelerden Arta Kalan Zamanlar

Her gece düşüncelerimi saran cümleler, değişik binlerce fikir, bölük pörçük uykularım, dertsiz gibi görünen dertli başım. Ağır bir yükü taşır içinde bedenim dediğim gelip geçici madde. Kaçımız sorguluyor kendini, benim borcum ne diye ? Bizden alıp götürdüklerini dahi sormadık bugüne kadar, akşamlar ve gecelerden arta kalan zamanlara. Ben ruhumu sakladım, mum ışığı ve sokak lambalarının aydınlığında. Ya siz! Her günün ilk ışığıyla, işte bir sabah daha bütün hengâmesiyle örüyor aklımın gergefini ve ben kayboluyorum her ilmekte biraz daha. Sonra yine akşam oluyor, dönüyorum ruhumun o dingin limanına. Zamanın, bir yandan verirken bir yandan aldıklarını soruyorum hep bu saatlerde kendime, yitip gidenlerin hesabını yapmak mı zor, yoksa kazandıklarına sarılıp yaşamak mı? Hep söylenilmiş ama kimsenin başaramadığı anı mı yaşamalıyız yoksa ?

Anı yaşamak! Ne garip bir ruh hali, düşünceyi kurarken bile ya geçmişte ya da gelecekte bir zamanı yaşıyor olmamız bir gerçekken, hep o anda kalmak nasıl mümkün olabilir ? An dediğimiz anda bile geçmişte kayboluyorken, kelime nasıl çözüm olur insan denen karmaşık varlığın düşüncedeki çaresizliğine ?

gun-batimi-gun-dogumu-resimleri (1) Devamını oku…

187

Hasan Tahsin Kaya23 Eylül 2013Yorum Yaz

Uluslararası Tahkim ve ICSD

Uzunca bir aradan sonra şükür kavuşturana…

Bu haftaki yazımızda uluslararası tahkimden bahsetmeye çalışacağım. Son günlerde yaşadığımız olaylarla hemen hemen herkes tarafından duyulmuş olan tahkim müessesesi, hukuki manada bir özel hukuk uyuşmazlığının mahkemeler dışında taraflarca belirlenmiş bir sözleşme(tahkim sözleşmesi) neticesinde hakemlerle çözülmesi yoludur. Tahkim konusu iki alt başlık altında incelenir. Öncelikle yabancılık unsurunun bulunup bulunmaması göz önünde bulundurularak bir ayrıma gidilmiştir. Bu ayrım neticesinde ulusal ve uluslararası tahkim müesseseleri ortaya çıkmıştır. Yazımızın içeriği uluslararası tahkim üzerine yoğunlaşmıştır.

Dünya küçük bir kasaba haline gelirken uluslararası ticari ilişkiler de hızla arttı. Gelişen bu ilişkilerin sağlam zeminler üzerine kurulması yatırımcılar açısından büyük bir önem taşıdığından, son dönemde çokça yatırım koruma sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırımcılar ev sahibi ülke mahkemelerinde haklarını almayacaklarından endişe ettikleri için ev sahibi ülkelerle de gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin ihtilaflar bakımından kural olarak kendi aralarından milletlerarası tahkimi kararlaştırırlar.  Devamını oku…

28

Genç Çınar22 Eylül 20131 Comment

Tanımlanamayan Terörizm

Hayatımızın birçok alanında sıkça duyduğumuz bir kavram haline geldi ”terör,terörizm”. Spor müsabakalarında holigan terörü ya da gazetelerin 3. sayfalarında rastladığımız cinnet geçiren eş terörü. Bunların yanı sıra kullandığımız çoğu alan siyasi arena. Ben, bugün sizlere siyasi anlamda terörizm ve aslında terörizmi tanımlamanın ne derece zor olduğundan bahsedeceğim.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde terör; yıldırmak anlamında kullanılır. Kontrolsüz kitlelerin yarattığı aşırı şiddet ve katliamlar anlamını da taşır terör. Terörizm ise terörün iradi kullanılmasıdır.

Tabii ki bunlar objektif olarak yapılan terör tanımlarıdır. Ancak terörün subjektif yapısına, nedenlerine ya da çoğunlukla ülkeler arasında birer silah, birer maşa olarak kullanılmasından dolayı evrensel bir tanımı söz konusu değildir. Kimine göre terörist olan bir unsur başkasına göre bağımsızlık, özgürlük özelliklerini taşıyabilir. Bu bağlamda yapılan birçok çalışmaya rağmen Birleşmiş Milletler de terörün evrensel bir tanımını yapamamış; sadece terörü kınamakla yetinmiştir.

1290006_334229770047398_1981931348_n Devamını oku…

7

Alparslan Demir21 Eylül 2013Yorum Yaz

Sırp Cumhuriyeti’nde Müslüman Olmak

srpska

Sırp Cumhuriyeti’ne hoş geldiniz / Bosna – Hersek

Bosna – Hersek Federasyonu, Yugoslavya’dan kopmuş ve üç distrikten (bölgeden) oluşan, Doğu Avrupa’nın küçük devletlerinden biridir. Bu üç bölgeden biri de Sırp Cumhuriyeti’dir. Sırp Cumhuriyeti’nin Saraybosna yakınlarındaki Pale kasabası, iç savaş sırasında Müslümanlardan arındırılmış, orada yaşayan Müslümanlar Saraybosna ve diğer şehirlere sürülmüş ya da öldürülmüştür. İç savaştan sonra Paleli Müslümanlar, memleketlerine dönmeye başlamıştır.

Bu kasabayı mühim kılan, Saraybosna’ya yakın olması sebebiyle, burada yaşayan Sırpların çoğunun savaşa katılmış ve Müslümanlarla savaşmış olmasıdır. Pale için Bosnalı Sırpların kalesi diye bahsetmek, pek de yanlış olmayacaktır. 2013 Ramazanı’nın Kadir Gecesi’nde, Pale’de bir camide, elli altmış kadar Müslümanla iftar yapma şansım oldu. Devamını oku…

17

Yunus Emre Oğuz20 Eylül 2013Yorum Yaz

Sokaklara Çağrı ve Kin Kusmak

Genç Çınar’ın yeni döneminde güncel politik meselelere girmeden yazmayı düşünürken,ilk yazımda bu fikirden kopmak zorunda kaldım. Bu durum da toplumdaki kin ve nefret dalgasının hızla yayılmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Bu yazının yazılma sebebi de 10 Eylül 2013 öğleden sonra yaşanan bazı gelişmelerdir.

1294722

Twitter hesabımdan yazdığım birkaç twit dolayısıyla birkaç PKK sempatizanı ve gezi eylemlerine destek veren marjinal güruhtan birtakım zevat hakaret girişiminde bulundu ve kinlerini kusmaya başladılar. Daha önce yaşadığım benzer olaylar sebebiyle, o ortamda tartışmanın imkansızlığını göz önünde bulundurarak o anda yazdığım twitleri sildim ve bu yazıyı yazma gereği duydum. Olayın aslı budur, bu yazıyla bazı mevzuları daha net ifade edebileceğimi düşünüyorum.

Gezi eylemleri sırasında ve eylemlere bağlı olarak sonrasında beş vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 9 Eylül akşamı da Hatay’da Ahmet Atakan isimli bir gencin polis tarafından öldürüldüğü haberi sosyal medya üzerinden hızlıca yayıldı,olayın nasıl olduğu anlaşılmadan. Devletin hiçbir kurumunun yaptığı açıklamalara inanmayan bazı gruplar tarafından organize edilen çeşitli eylemler -başta Taksim ve Kadıköy olmak üzere- yapıldı 10 Eylül akşamı. Gezi’ye beklenen desteği vermeyen şehirdeki PKK uzantıları da daha fazla dayanamayarak bu eylemle birlikte sokaklara indi. Devamını oku…

research paper editing custom research paper writing service cheap assignment writing service write a research paper good college essays case study website custom writing paper custom essay order research essay writing essays custom essay order cheap custom writing service buy an essay cheap custom writing service research essay essay writer cheap do my assignment best online essay writing services writing essays for dummies cheap research papers
1
write essay for me essay editing service help with assignment writing writing an analytical essay professional essay writing services essay writing website pay someone to write my paper essay writing service reviews scholarship essay help essay in english essays for sale do my essay cheap essay writing service the great depression essay paper writers national junior honor society essay best writing services